Кантори

За успешното разрешаване на възникналите правни проблеми не е без значение и максимално близката връзка между клиента и неговия адвокат. Ето защо и с цел да бъдем във възможно най-пряк контакт с Вас, Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” има 4 собствени кантори в най-големите градове на България: София, Пловдив, Варна и Бургас, както и две партньорски кантори в Мадрид - Испания и Франкфурт на Майн - Германия.

Ако имате въпроси или търсите правна помощ, използвайте формуляра за безплатна правна консултация с адвокат Светозар Арнаудов или се свържете за уговаряне на среща с адвокат Светозар Арнаудов или с останалите адвокати в дружеството.

Консултацията в канторите се заплаща в зависимост от нейната продължителност, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Телефонна централа за всички кантори:
02 491-39-49, 
032 52 54 98, 052 919 764, 056 919 888
0894 36 79 35 - Теленор, 0888 52 04 65 - М-тел, 0877 133 899 - Виваком

Skype: svetozar.arnaudov
e-mail: info@advokatarnaudov.com

Кантора София

София - 1612
бул. "Цар Борис ІІІ" № 19, до вх. Б, партер
(до сградата на "Алианц")
 

 
Кантора Пловдив

Пловдив 4000, ул. "Ф. Ж. Кюри" № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)
 

 
Кантора Варна

Варна 9000, ул. "Юджин Скайлер" № 1,
ет. 1, офис 4 (зад хали "Шипка")
 

 
Кантора Бургас

гБургас - 8000
ул. "Ген. Гурко" № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)