Адвокат Светозар Арнаудов

Адвокат Светозар Арнаудов e съдружник и управител на Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова".

Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" разполага със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България:

  • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
  • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  • Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес.

Дружеството защитава интересите на военнослужещи по дела, свързани със Зкона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за неговото прилагане (полагане на извънреден труд, уволнение и други).

Имаме голям опит и по разрешаване на казуси, свързани с енергийната ефективност (обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи, паспортизация, извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, ЕСКО договори и т.н. ).

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати на дружеството, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти. На ключови съдебни заседания се явява лично и адвокат Светозар Арнаудов, дори когато той не е водещ адвокат по дадено дело.

Изградената система за работа в нашето адвокатско дружество гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата. Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевремнно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.

Под ръководството на адвокат Светозар Арнаудов и адвокат Николина Узунова работят опитни специалисти: адвокат Ивелина Христова, адвокат Мария Михалкова, адвокат Иванка Атанасова, адвокат Веселин Пенчев, адвокат Симеон Джамбазов, адвокат Меглена Галчева, адвокат Жана Колева, адвокат Ива Панайотова, адвокат Десислава Петкова, адвокат Биляна Байрактарова, адвокат Антоанета Стаматова, адвокатски сътрудници София Арнаудова и Анелия Иванова, технически сътрудник Стоян Арнаудов, преводачи Росица Тодорова и Венета Ночева, счетоводител Тоска Христева.

Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” Ви предлага услугите на нашата партньорска кантора в гр. Франкфурт на Майн, Германия. С оглед нарастващия брой казуси с международен елемент, особено на територията на страните-членки на Европейския съюз и в стремежа си да бъдем още по-полезни на нашите клиенти за защита на техните права и интереси, Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" даде началото на ново направление в своята дейност. Първата наша партньорска кантора е в гр. Франкфурт на Майн и по този начин може да се обърнете към нас за решаването на правни проблеми на територията на цяла Германия.

За повече подробности, натиснете бутона "Адвокатско обслужване в ГЕРМАНИЯ" (вляво в раздел "Правни услуги").

Медийни изяви на адвокат Светозар Арнаудов:

от 28.03.2014 г. всеки петък от 20:00 ч. по Нова телевизия - правно обслужване и участие на наши адвокати в документалното реалити "Съдби на кръстопът". Отделните епизоди може да гледате тук.
26.10.2013 г. (събота) от 19:30 ч. по телевизия Bulgaria on Air - на живо коментар относно делата в Съда по правата на човека в Страсбург.
15 и 23.10.2013 г. от 10:00 ч. в предаването на Гала "На кафе" по Нова телевизия - коментар на казусите в "Съдби на кръстопът".
02.02.2013 г., TV7, на живо в предаването “Уикенд с TV7” –  делата в Съда по правата на човека в Страсбург – анализ от нашия опит.
22.12.2012 г. (събота) от 14:00 ч., БНТ 1 в предаването "Малки истории" - семейно право.
19 и 26.01.2013 г. (събота) от 19:15 ч., TV7 след новините в предаването "Неуловимите".
16.12.2012 г. (неделя) 0т 08:00 и 11:45 ч. в предаването "Уикенд с Миа Сантова".